2.09.2005

AldisUdris

Neīsta mīlestība meklē savu labumu un pastāv tik ilgi, kamēr pastāv šis labums un kamēr to var baudīt. Īsta mīlestība ceļas no sirds kā dzidrs strautiņš, kas vienmēr plūst, ko nekas nevar aizturēt un kas nekad neapsīkst. Īsta mīlestība nemīl otru cilvēku tāpēc, ka tas ir dievbijīgs vai cienīgs šīs mīlestības. Īsta mīlestība ceļas no cilvēka paša iekšēja avota, proti – no vārda, kas sirdī iedēstīts: Mīli savu tuvāko! Īsta mīlestība jo sevišķi ir gatava pakalpot ienaidniekam, kam mīlestības vairāk vajaga nekā draugam.