2.07.2007

AldisUdris

Klusums veicina Dieva tuvumu, aiztur daudzus skarbus un lepnus vārdus un novērš briesmas, ko radītu citu cilvēku izsmiešana un tiesāšana. Ja tu uzticīgi klusēsi tad, kad nav nepieciešams runāt, Dievs tevi pasargās no ļauna tad, kad tev vajadzēs runāt.