16.05.2014

AldisUdris

Jo vairāk tu runā, jo mazāk cilvēki atceras.

2.07.2007

AldisUdris

Klusums veicina Dieva tuvumu, aiztur daudzus skarbus un lepnus vārdus un novērš briesmas, ko radītu citu cilvēku izsmiešana un tiesāšana. Ja tu uzticīgi klusēsi tad, kad nav nepieciešams runāt, Dievs tevi pasargās no ļauna tad, kad tev vajadzēs runāt.

7.11.2003

AldisUdris

Kungs, es nezinu, ko man vajadzētu lūgt no Tevis, vienīgi Tu zini, kas man vajadzīgs; Tu mīli mani vairāk, nekā es pats protu sevi mīlēt. Ak, Tēvs, dodi savam bērnam to, ko viņš pats nesaprot lūgt! Es nedrīkstu lūgt ne krustu, ne mierinājumu; es tikai nolieku sevi Tavā priekšā un atveru Tev savu sirdi. Uzlūko manas vajadzības, kuras es pats … Read More

12.08.2003

AldisUdris

Vismazākās lietas kļūst lielas, ja tās no mums prasa Dievs; viņas ir mazas tikai pašas par sevi, bet vienmēr lielas, ja tās darām priekš Dieva.

11.06.2002

AldisUdris

No kā gan mēs baidāmies? Vai no tā, ka mums būs pārāk daudz Dieva tuvuma? Vai tad tā ir kāda nelaime – būt atbrīvotam no pasaules smagās nastas un saņemt to vieglo nastu, kuru Jēzus mums dod? Vai mēs baidāmies būt pārāk laimīgi? Vai baidāmies kļūt pārāk atbrīvoti no sevis, no sava lepnuma kaprīzēm, no savu kaislību posta, no tiem … Read More

2.05.2002

AldisUdris

Tiem, kas pretojas Dievam, nekad nav nekāda miera.