19.09.2003

AldisUdris

Ak, mans Dievs! Stāvi man klāt pret visu pasaules gudrību un prātošanu! Ak, dari to! Tiešām, Tu vienīgi vari to darīt! Šis darbs nav mans, bet Tavs. Man pašam nav nekādas darīšanas ar šiem lielajiem, laicīgajiem kungiem. Es labāk dzīvotu mierā un nemaz nejauktos šinī burzmā. Bet šis darbs, Kungs, ir Tavs; tas ir patiess un mūžīgs. Stāvi man klāt, uzticīgais un mūžīgais Dievs! Nevienam cilvēkam es neuzticos, jo tie visi ir miesa un nekas. Dievs, ak Dievs! Vai Tu nedzirdi mani, mans Dievs? Vai Tu esi miris? Nē. Tu nevari mirt; Tu esi vienīgi paslēpies. Vai Tu esi izredzējis mani šim darbam? Lūdzu Tevi, dod man drošu pārliecību par to, jo es nekad mūžā nebūtu iedomājies kaut ko uzsākt pret tādiem lieliem kungiem. Stāvi man klāt, ak, Dievs, Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus vārdā, kurš ir mans sargs un patvērums, Tava Svētā Gara spēkā. Dievs, palīdzi man!