19.05.2020.

Ieva

Ievērojiet, mēs nekad nelūdzam par cilvēkiem, kurus aprunājam,
un mēs nekad neaprunājam cilvēkus, par kuriem lūdzam!
Lūgšana ir lieliska robežšķirtne