01.09.2020.

Glorija

Cilvēks var studēt Bībeli tāpēc, ka viņa prāts slāpst pēc zināšanām, jā, pat tikai pēc zināšanām par Bībeli. Bet cilvēks lūdz tāpēc, ka viņa dvēsele slāpst pēc Dieva.

19.05.2020.

Glorija

Ievērojiet, mēs nekad nelūdzam par cilvēkiem, kurus aprunājam, un mēs nekad neaprunājam cilvēkus, par kuriem lūdzam! Lūgšana ir lieliska robežšķirtne

1.08.2016

AldisUdris

Svētdienas dievkalpojums parāda, cik populāra ir tava draudze. Vakara dievkalpojumi parāda, cik populārs ir tavs mācītājs. Tavs personīgais lūgšanu laiks parāda, cik populārs ir Dievs.

27.07.2015

AldisUdris

Esmu noguris lasīt par baznīcas vēsturi. Ar Dieva žēlastību labāk radīsim to!

30.06.2014

AldisUdris

Jēzus nenāca pasaulē, lai sliktus cilvēkus darītu labus. Viņš nāca pasaulē, lai mirušos darītu dzīvus!

4.04.2013

AldisUdris

Pašpietiekamais nelūdz, pašapmierinātais nevēlas lūgt, paštaisnais nespēj lūgt. Neviens cilvēks nav lielāks par savu lūgšanu dzīvi.

25.01.2011

AldisUdris

Mēs esam pieņēmuši ērto teoriju, ka Bībele ir grāmata, kuru nepieciešams izskaidrot, tomēr pirmām kārtām tā ir grāmata, kurai nepieciešams ticēt.

29.05.2009

AldisUdris

Degošam namam reklāma nav vajadzīga.

30.03.2007

AldisUdris

Ievērojiet, mēs nekad nelūdzam par cilvēkiem, kurus aprunājam, un mēs nekad neaprunājam cilvēkus, par kuriem lūdzam! Lūgšana ir lieliska robežšķirtne.

31.10.2006

AldisUdris

Cilvēks var studēt Bībeli tāpēc, ka viņa prāts slāpst pēc zināšanām, jā, pat tikai pēc zināšanām par Bībeli. Bet cilvēks lūdz tāpēc, ka viņa dvēsele slāpst pēc Dieva.