15.11.2013

AldisUdris

Cilvēki, kuri ir sapratuši ˛ēlastību, vienmēr atgrie˛as atpakaļ pie Dieva.