11.04.2016

AldisUdris

Kad Pāvils sacīja, ka viņš ir krustā sists līdz ar Kristu (Galatiešiem 2:20), viņš nerunāja par vēl vienu lietu, kas mums būtu jāpaveic. Viņš stāstīja mums par to, kas mēs esam.

30.03.2015

AldisUdris

Kristus krusts nenodrošināja Dieva mīlestību. Dieva mīlestība nodrošināja Kristus krustu. Citiem vārdiem sakot, krusts nebija Dieva mīlestības cēlonis, bet gan tās rezultāts.

7.01.2014

AldisUdris

Esmu atklājis, ka kristīgu līderu galvenā vajadzība nav lielāka nodošanās, vairāk reliģijas un lielāki sasniegumi priekš Jēzus. Viņiem jāmāca, ka viņi ir caurcaurim grēcīgi un Dievs viņus vienalga mīl.

15.11.2013

AldisUdris

Cilvēki, kuri ir sapratuši ˛ēlastību, vienmēr atgrie˛as atpakaļ pie Dieva.

6.11.2013

AldisUdris

Pastāv atšķirība starp varu un autoritāti. Vara ir āmurs, bet autoritāte – magnēts. Abi pārvieto lietas, taču paveic to da˛ādos veidos.

23.07.2013

AldisUdris

Vainīgi cilvēki liek citiem justies vainīgiem. Par to, cik kāds ir vainīgs, mēs varam spriest no tā, cik vainīgi mēs jūtamies viņu klātbūtnē. Brīvi cilvēki liek citiem justies brīviem.

2.11.2009

AldisUdris

Trīs garīgie likumi: 1) Ir Dievs; 2) Tu tas neesi; 3) Samierinies ar to.

19.09.2007

AldisUdris

Es nezinu, kāpēc katru reizi, kad kāds sāk runāt par evaņģēliju, atrodas citi, kas kliedz: “Lēta žēlastība! Lēta žēlastība!” Klausies, ja tā nebūtu lēta, nedz tu, nedz es nevarētu to atļauties. Ja tā maksātu mums kaut vienu lietu – mūsu nodošanos, paklausību, reliģiskos darbus vai jebko citu – tā paliktu veikalā, uz plaukta. Dievs ir piešķīris mums Savu žēlastību Kristus … Read More