12.09.2011

AldisUdris

Kad cilvēks mācās un uzzin visu to, ko ļaudis zinājuši agrāk un tagad, tad viņš saprot, ka pat visas zināšanas kopā ir tik niecīgas, ka nav iespējams visā pilnībā izprast Dieva pasauli.