12.09.2011

AldisUdris

Kad cilvēks mācās un uzzin visu to, ko ļaudis zinājuši agrāk un tagad, tad viņš saprot, ka pat visas zināšanas kopā ir tik niecīgas, ka nav iespējams visā pilnībā izprast Dieva pasauli.

26.04.2010

AldisUdris

Liec ļaudīm vēlēties, lai evaņģēlijs būtu patiess… un tad parādi, ka tas patiešām tāds ir.

29.10.2007

AldisUdris

Ja Dieva žēlastība ir tik liela, ka Viņš var mūs vadīt uz glābšanu arī pats paliekot apslēpts, kādu gan gaismas spožumu mēs varam sagaidīt no brīža, kad Viņš sevi atklās!

25.06.2007

AldisUdris

Ticība ir labākais padomdevējs prātam, jo prātam ir robežas, bet ticībai robežu nav.

16.05.2007

AldisUdris

Bez Jēzus Kristus mēs ne tikai nepazīstam Dievu – bez Jēzus Kristus mēs nepazīstam arī paši sevi.

3.01.2007

AldisUdris

Pasaulē ir divu veidu cilvēki: taisnie, kuri sevi uzskata par grēciniekiem, un grēcinieki, kuri sevi uzskata par taisniem.

15.01.2003

AldisUdris

Ir pietiekami daudz gaismas priekš tiem, kas nevēlas redzēt neko citu kā tikai gaismu, un pietiekami daudz tumsas priekš tiem, kas nevēlas neko citu kā tikai tumsu.

26.11.2002

AldisUdris

Nav nekas tāds uz pasaules, uz ko skatoties mēs neredzētu vai nu cilvēka grēcīgumu vai Dieva žēlastību. Mēs vai nu redzam cilvēka bezspēcību bez Dieva, vai arī cilvēka spēku, kad viņš paļaujas uz Dievu.

22.05.2002

AldisUdris

Ja es dzīvoju savu dzīvu tā, it kā Dievs būtu un dzīves beigās atklāju, ka Viņa nav, tad esmu ieguvis daudz un zaudējis maz. Beja es dzīvoju tā, it kā Dieva nebūtu un tad dzīves noslēgumā atklāju, ka Viņš tomēr ir, es esmu ieguvis pavisam maz un zaudējis visu.