12.04.2013

AldisUdris

Dievs bie˛i atstāj savus bērnus bezspēcīgus un nomāktus, tā ka ikvienam šķiet – nu gan viņiem ir beigas, un tomēr tieši šajos brī˛os Dieva spēks ir ar viņiem. Jo tur, kur izbeidzas cilvēku spēki, atklājas Dieva spēks, ja vien ir ticība, kas to sagaida un saņem. Savukārt saviem ienaidniekiem Dievs ļauj paaugstināties, kļūt lieliem un vareniem. Viņš atrauj tiem savu spēku, ļaudams, lai tie di˛ojas un piepūšas paši savā spēkā. Kur sākas cilvēka spēks, tur Dieva spēks beidz darboties. Un tad, kad šie burbuļi ir jau pavisam lieli un visi domā, ka augstprātīgie āksti ir uzvarējuši, kad tie arī paši par sevi ir pārliecināti un jūtas visu paveikuši, – Dievs izdur burbulī caurumu, un viss ir galā. Nelgas nezina, ka kļūdami stipri, viņi ir Dieva atstāti – Dievs atrauj no tiem savu roku.