11.03.2014

AldisUdris

Mēs nekad nedrīkstam glābšanu uzlūkot kā darījumu starp Dievu un mums, kurā Viņš sniedz žēlastību, bet mēs ieguldām ticību. Jo mēs bijām miruši un mūs vajadzēja atmodināt, pirms mēs varējām ticēt. Kristus apustuļi citviet skaidri māca, ka glābjoša ticība arī ir Dieva žēlastības dāvana.