1.03.2002

AldisUdris

Cilvēki, kuri apjauš un saprot to, cik daudz viņiem pieder esot kopā ar Kristu, nevar atbildēt savādāk kā ar pateicību un pielūgsmi. Viņiem dažkārt ir grūti vakaros aizmigjo viņi cenšas izdomāt aizvien jaunus veidus kā izrādīt savu pateicību par Dieva brīnišķīgo žēlastību. Tāpat kā Dāvids psalmos, viņi jautā: “Kā es atmaksāšu tam Kungam par visu, ko Viņš man labu darījis?” (Ps.116:12).