6.06.2002

AldisUdris

Ja Jēzus, Dieva Dēls, izvēlējās iet pazemības ceļu, cik gan daudzkārt vairāk to vajadzētu darīt mums? Jēzum nebija neviens iemesls, lai Viņš būtu pazemīgs, kamēr mūsu iemeslus tikai Dievs vien var saskaitīt.

27.05.2002

AldisUdris

Mēs nezinām, kur Viņa plāns mūs vedīs. Mēs nemaz nevaram zinākamēr neesam tur nokļuvuši. Vienu lietu gan mēs zinām: Viņš rūpēsies, lai mums ceļā vienmēr pietiktu spēka. Un Viņš mūs ievedīs lielā priekā.

8.05.2002

AldisUdris

Katrs patiess kristietis vēlas dzīvot tā, kā Jēzus dzīvoja – mīlēt tos, kuri ir nemīlami, kalpot ar pazemību, uzvarēt kārdināšanas, vienmēr saglabāt savu kristīgo stāju un izstarot spēku. Taču mēs tā varam dzīvot tikai tad, ja nododamies tām pašām disciplīnām, kuras piekopa Viņš. Ja Jēzus regulāri lasīja Rakstus un lūdza Dievu, tad cik gan vairāk tas jādara mums.

5.04.2002

AldisUdris

Cilvēki, kuri vēro kristiešu dzīves, nebūt nesagaida, lai kristieši būtu perfekti. Ko viņi tiešām cer ieraudzīir kāds, kuram pietiktu drosmes atzīt savas kļūdas un kurš izrādītu apņēmību tās labot.

12.03.2002

AldisUdris

Mums jāpalīdz pasaulei sapraska Dievs nedz baidās no cilvēkiem, kuriem ir šaubas, nedz arī dusmojas uz viņiem. Dievs laipni sagaida ikvienu, kas meklē patiesību par Viņu. Dievs priecājas par cilvēkiem, kas nāk, meklē, jautā un nekaunas no savām šaubām, jo Viņš vēlas palīdzēt šīs šaubas un neskaidrību izkliedēt.

4.03.2002

AldisUdris

Lai arī mūsu darbiem nav nekāda nopelna pie mūsu pašu glābšanas, Dievs tos var lietolai izglābtu citus! Tam, ko mēs darām, patiešām ir liela nozīme un mūsu rīcība var ietekmēt mūsu tuvinieku un paziņu mūžības.

1.03.2002

AldisUdris

Cilvēki, kuri apjauš un saprot to, cik daudz viņiem pieder esot kopā ar Kristu, nevar atbildēt savādāk kā ar pateicību un pielūgsmi. Viņiem dažkārt ir grūti vakaros aizmigjo viņi cenšas izdomāt aizvien jaunus veidus kā izrādīt savu pateicību par Dieva brīnišķīgo žēlastību. Tāpat kā Dāvids psalmos, viņi jautā: “Kā es atmaksāšu tam Kungam par visu, ko Viņš man labu darījis?” … Read More