Svētrunu sērija “Mateja piecas vērtības”

Noslēdzot svētrunu sēriju “Mūžu dzīvo…”, ir aizsākusies vēl viena nozīmīga svētrunu sērija “Mateja piecas vērtības”. Jau 27. oktobra svētrunā mācītājs Edgars Deksnis iesāka runāt par draudzi, tās biblisko vēsturi, pamatiem un vērtībām. Tas mums ļāva ieraudzīt un saprast Jēzus nodomu Viņa sekotājiem.

Jēzus saviem sekotājiem ir devis Lielo pavēli – iet un darīt par mācekļiem
visas zemes tautas. Šī mērķa sasniegšanai Viņš dibināja draudzi, kas ir kā ticīgo kopiena, kas sagatavo kristiešus evaņģēlija vēsts izplatīšanā. Mūsdienās draudzes ir ļoti dažādas gan to teoloģiskajā izpratnē, gan dievkalpojumu formā, gan tajā, kā tās izpilda Jēzus doto Lielo pavēli un
kādas vērtības katra draudze uzsver un izdzīvo.

Tāpēc sākot ar 2. novembri piecas svētdienas aplūkosim un domāsim par vērtībām, uz kurām mums norāda Bībele, par balstiem, uz kuriem ceļam savu draudzi.

Draudzes vērtības, lai arī bieži vien nav pat nosauktas vārdos, tomēr ir kā vienots gēns, ko draudzes piederīgie nes it visur, kur viņi dodas. Kāds ir Mateja draudzes vienotais gēns? Kādas ir mūsu vērtības, ko mēs izdzīvojam un nesam ģimenē, darba vietā, savā pilsētā? Un vai es kā matejietis
iemiesoju šīs vērtības?

Neatkarīgi no tā, vai esi jau ilggadējs matejietis vai tikai sāc iepazīt kristietību, pievienojies šajā svētrunu sērijā un ieraugi, kā Mateja vērtības atklājās arī Tavā dzīvē. Kā pielūgsme, evaņģelizācija, pieaugšana, kalpošana un sadraudzība veido draudzi, ko tik daudzi saucam par savām garīgajām mājām!