Senioru ekskursija

Glorija

More

Saturday, 23.07.2022 08:00 - 16:00

Draudzes senioru ekskursija uz Cesvaini sestdien, 2022. g. 23. jūlijā.

Programmā Cesvaines pils un senās muižas ēkas apskate ar gidu, ērģeļmūzikas koncerts Cesvaines ev.lut.baznīcā un tās apskate ar gidu, viesošanās rokdarbnieces darbnīcā, kopīga kafijas pauze un pusdienas, skaisti dabas skati un brīnišķīga sadraudzība.

Esi mīļi aicināts būt kopā!

Izbraucam plkst. 8:00 no Mateja baznīcas.

Vēlamais ziedojums 10 euro.

Pieteikšanās draudzes kancelejā vai pie Elitas Kļaviņas pa tālruni 29392115.