Seminārs “Bērnu sirds audzināšana”

Glorija

More

Friday, 10.01.2020 19:00 - 20:30

Gandrīz ikvienā ģimenē, kur aug vairāki bērni, konfliktu risināšana ir ikdienas sastāvdaļa. Vecāki šajā procesā spēlē ļoti svarīgu lomu, jo mazs bērns līdz konkrētam vecumam vēl pats nespēj situāciju novērtēt adekvāti, līdz ar to ir nepieciešama pieaugušā vadība risinājuma meklēšanā. Šajā lekcijā uzzināsiet to, kā risināt konfliktus starp bērniem, par pamatu ņemot Biblisku bērnu audzināšanas pieeju.