Rīta dievkalpojums ar bērniņu svētīšanu

Glorija

More

Sunday, 27.09.2020 09:30