MAZO GRUPU SATIKŠANĀS

Glorija

More

Saturday, 01.10.2022 11:00 - 14:00

Mateja mazo grupu satikšanās svētki “Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis!” – 1.oktobrī, plkst. 11:00, Matejā, Matīsa ielā 50b.

Nāksim kā mazās grupas kopā, lai ar pateicības pilnām sirdīm pateiktos Dievam par 155 gadiem mūsu Matejam.

Programmā – slavēšana, uzruna, laiks sarunām mazajā grupā, iepazīšanās, sadraudzība.

Aicināti gan bijušie, gan esošie, gan arī topošie Mateja mazo grupu dalībnieki un visi citi interesenti.

Pieteikšanās līdz 26.septembrim: www.ej.uz/MGsatiksanas