Mateja Alfa 2023

Glorija

More

Monday, 16.01.2023 19:00

Pasaulē, kas pilna pārbaudījumu, daudzi turpina apšaubīt dzīvi un ilgojas pēc cerības, jēgas un mērķa.
Alfa ir vieta, kur atklāt Dieva mīlestību pret sevi un vieta, kur vienkāršā un nepiespiestā atmosfērā iepazīties ar kristietības pamatiem.
Uz Alfu aicināts ikviens, kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, kas meklē, vēlas iedziļināties vai pieaugt savā ticībā.

Mateja Alfa 2023 notiks no 2023. gada 16. janvāra līdz 3. aprīlim Rīgas Mateja baptistu draudzes baznīcas telpās Rīgā, Matīsa ielā 50B!
Tās būs 12 pirmdienas no 19.00 līdz 21.00, kā arī viena nedēļas nogale (norises laiki tiks precizēti).
Dalība Alfā ir bez maksas!

Katrā tikšanās reizē būs vakariņas, notiks lekcija par konkrētu tēmu un diskusija mazajās grupās par dzirdēto.
Visa informatīvā komunikācija par kursu notiks WhatsApp aplikācijā (būs grupa, kurā ierakstus veikt varēs tikai administrators).

Lekcijas lasīs Mateja draudzes mācītāji un draudzes locekļi, kā arī uzaicinātie viesi:
16. janvāris      Alfas ievada vakars
23. janvāris     Kas ir Jēzus?
30. janvāris     Kāpēc Jēzus mira?
6. februāris     Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?
13. februāris    Kāpēc un kā man lūgt?
20. februāris   Kāpēc un kā man lasīt Bībeli?
27. februāris   Kā Dievs mūs vada?
4. – 5. marts   Alfas nedēļas nogale –
                             Kas ir Svētais Gars?
                             Ko dara Svētais Gars?
                             Kā es varu tapt Svētā Gara piepildīts?
                             Kā vislabāk izmantot turpmāko dzīvi?
6. marts          Kā es varu pretoties ļaunumam?
13. marts         Kāpēc un kā man stāstīt citiem?
20. marts        Vai Dievs arī mūsdienās dziedina?
27. marts        Kam man Baznīca?
3. aprīlis          Alfas svinīgās noslēguma vakariņas