LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS

Glorija

More

Friday, 07.04.2023 18:00 - 20:00

Mīļie, klusajā nedēļā esat mīļi aicināti uz dievkalpojumiem Mateja draudzē!

Katrs notikums ir svarīgs, proti, bez Zaļās ceturdienas, kur Jēzus bauda pēdējo maltīti ar mācekļiem nav iespējama Lielā piektdiena. Jo bez Kristus pazemības, ciešanām un sāpēm, Krusta ceļu ejot, nav iespējams agrais Lieldienu rīts. Šajā rītā Jēzus rāda savu varenību augšāmceļoties un esot dzīvam ne tikai tobrīd, bet arī mūsu dzīvēs. Jēzus spēks ir tik dzīvs un klātesošs mūsu dzīvēs tik, cik paši esam atvērti to piedzīvot no sirds. Tāpēc aicinām Tevi būt kopā ar mums šajos dievkalpojumos, lai slavētu un pielūgtu Dievu kopā ar brāļiem un māsām Kristū! Šī arī laba iespēja Tev uzaicināt savus mīļos, kuri nav dzirdējuši šo Labo Vēsti!

NOTIKUMI MATEJĀ:

– Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 6. aprīlī pl. 18:00.

– Lielās Piektdienas dievk. 7. aprīlī pl. 18:00.

– Filma “Kristus ciešanas” 7. aprīlī pl. 20:00.

– Kristus augšāmcelšanās agrā rīta dievk. 9. aprīlis pl. 7:00.

– Kristus augšāmcelšanās svētku dvk. 9. aprīlī 9:30 un 11:30.

Tiekamies Matejā!