ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS

Glorija

More

Sunday, 17.04.2022 09:30 - 10:30

Jau šajā nedēļā Mateja draudzē notiks ģimeņu dievkalpojums, svētdien pl. 9:30!

Svinēsim svētkus kopā!
Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojumi:

  • Ģimeņu dievkalpojums, svētdien, pl. 9:30
  • Svētku dievkalpojums “Augšāmcēlies”, svētdien, pl. 11:30

Uzaicini draugus un radus šajos dievkalpojumos, lai arī viņi dzird Kristus Augšāmcelšanās vēsti!