Matejam 150

Oktobris Rīgas Mateja draudzē bija īpašu svētku mēnesis, svinot tās pastāvēšanas 150. jubileju. Svētku ietvaros notika pasākumi dažādu interešu un paaudžu cilvēkiem: koncerti un dievkalpojumi, lūgšanu stafete, ciemošanās mājās, draudzes vēstures iepazīšana, fotogrāfiju izstāde un baznīcas arhitektūras iepazīšana jaunā skatījumā interneta vidē. Aicinām ieskatīties dažās aktivitātēs un, iespējams, gūt idejas sirsnīgiem svētkiem savā draudzē.

Gatavošanās Mateja jubilejai sākās gadu iepriekš, kad draudzes aktīvisti vairākkārt sanāca kopā, lai domātu par svētku svinēšanas idejām. Kad balsojot tika noskaidrotas labākās idejas, sagatavošanās darbi varēja sākties. Pirmās idejas īstenošana sākās jau Baznīcu nakts vakarā 2. jūnijā – draudzes kopīgs Bībeles lasījums 150 dienu garumā, katru dienu izlasot vienu psalmu.

Sestdien, 16. septembrī notika Mateja Māju svētki. Esot lielā draudzē, ne vienmēr ir iespēja būt tuvākās attiecībās ar daudziem cilvēkiem. Šajā dienā dažādās Rīgas un Pierīgas vietās pulcējās matejieši, lai draudzētos, kavētos atmiņās, stāstītu par piedzīvotajam svētībām un vienotos lūgšanās. Daži piedzīvoja pārsteigumu, uzzinot, ka vēl neiepazīti draudzes brāļi un māsas dzīvo pavisam netālu. Iespējams, ka Māju svētki veidosies par labu draudzes tradīciju.

Lūgšanu nedēļā “150 stundas lūgšanā par Mateju” oktobra sākumā katrs matejietis savā izvēlētajā dienas stundā varēja iegriezties Matejā, lai lūgtu Dievu. Nakts stundās lūgšanas turpinājās lūdzēju dzīves vietās. Lūgšanu tematika aptvēra mūsu attiecības ar Dievu, draudzes dzīvi, kalpošanas nozares un draudzes atbildību sabiedrības priekšā. Lūgšanu stafetē izjutām, ka draudze tiešām ir kā viena miesa, kurā esam cieši savienoti. Kādas kundzes bija gatavas celties četros no rīta visas nedēļas garumā, un stunda lūgšanām viņām šķitusi par īsu. Citi liecināja, ka lūgšanas noritējušas ar lielu piespiešanos, tomēr tāpēc ne ar mazāku svētību.

Oktobra sestdienās notika četru muzikālu vakaru cikls. Pielūgsmes vakarā “Sirds lai Dievam dzied” 7. oktobrī piedalījās grupa “Focus Right” , Elizabete Sančeza un Mateja draudzes pielūgsmes mūziķi Tīnas Krūmiņas un Kitijas Seržanes vadībā. Uzrunu teica mācītājs Ainars Baštiks. 14. oktobrī koncertā “Te ir mans dārzs” piedalījās Rīgas Mateja, Āgenskalna, Golgātas un Jelgavas draudžu koristi un diriģenti Judīte Biķe, Rudīte Tālberga, Diāna Dravniece, Marita Caune, Dace Bīriņa, Andis Bīriņš un Māris Dravnieks. Muzicēja īpašie viesi – solists Arvīds Keinis un saksofonists Artis Gāga. Mūs uzrunāja vecākais mācītājs Ainars Purmalis. Koncertā “Debesis ir tuvu klāt” 21. oktobrī piedalījās mūsu draugi – kori “Venda” un “Nošu planēta”, ansamblis “Mundus”, grupa “Jorspeis” un ģitārists Kaspars Zemītis – “Mesas” autors un atskaņotājs kopā ar kamerkori “Matejs”. Klātesošos uzrunāja sludinātājs Edgars Deksnis. 28. oktobrī izskanēja dažādu gadu, noskaņu un stilu Mateja draudzes nometņu dziesmas draudzes mūziķu izpildījumā.

Mateja dzimšanas dienai varēja sekot līdzi arī sociālajos tīklos. No 1. līdz 29. oktobrim kopā ar fotogrāfu Andri Sproģi izstaigājām, izkāpelējām un izložņājām baznīcas mūrus, kāpnes, pat jumtu, mēģinot saprast, kādas dzīvei noderīgas atziņas atrodamas šajos arhitektoniski ainaviskajos meklējumos, vienlaikus pārdomājot Ilzes Reveliņas komentārus, pamatotus psalmos.

Svētku pusdienās pulcējās draudzes pašreizējie un bijušie vadītāji un darbinieki. Pusdienām sekojošais koncerts “Mateja nometņu dziesmas” bija lieliska iespēja veldzēties atmiņās par kopīgiem piedzīvojumiem vasarās.

Svētku dievkalpojumā 22. oktobrī tika īpaši godināti un sveikti draudzes uzticīgie seniori. Priecājāmies, ka mūsu vidū ir mīļā māsa, 96 gadus vecā Ruta Fišere, kura Mateja draudzē ir jau 80 gadus! Seniorus, kuri paši uz draudzi nevar atnākt, apciemoja draudzes pārstāvji, līdzi nesot vienu no dāvanām – 150 gramu šokolādes tāfelīti, kas ietērpta Mateja draudzes svētku simbolikā.

Svinību kulminācija bija svētku dievkalpojumi. 22. oktobrī pateicāmies Dievam par dažādajām draudzes kalpošanām. Izskanēja vairāki pirmatskaņojumi – Māra Dravnieka kompozīcijas “Draudzes simtgadē” (N. Ginteres vārdi), “Ja tu vari iet ar smaidu” (M. Daknes vārdi) un “Draudze” (N. Ginteres vārdi). Ar sveicieniem kalpoja viesi no sadarbības draudzēm ASV – Evergrīnas draudzes (Oklahoma) un Saburbanas draudzes (Oregona). Aizraujošu muzikālu priekšnesumu sniedza matejietis no Londonas – pianists Reinis Zariņš. Pēc dievkalpojuma bija vēsturiskā brīža fotografēšanās un talantīgo saimnieču gardās svētku kūkas baudīšana. Ikviens varēja saņemt Laimas Dravnieces un Edmunda Glūdiņa sagatavoto un Ginta Veilanda mākslinieciski izveidoto Mateja 150 gadu vēstures bukletu. Sadraudzības zālē joprojām aplūkojama E. Glūdiņa sakārtotā fotoizstāde “Matejs 150+” – vairāk nekā 150 interesantu bilžu no visiem draudzes vēstures laikiem.

Savukārt 29. oktobrī tika svinēts ekumēnisks dievkalpojums, kurā Mateja draudzi sveica ticības brāļi: Romas katoļu baznīcas prāvests Andris Kravalis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāji Krists Kalniņš un Ģirts Prāmnieks, Vasarsvētku draudžu bīskaps Modris Ozolinkēvičs, Rīgas Misiones baptistu draudzes mācītājs Pēteris Samoiličs un LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš. Ar dziesmām svētku dalībniekus priecēja grupa “Sliekšņi un griesti”, Rīgas Gospeļkoris, kā arī Ilze un Jānis Driksnas.

Dievkalpojuma laikā 29. oktobrī notika pārsteiguma ballīte bērniem. Tā tika svinēta kā jau priecīga dzimšanas diena, piedaloties gan bērniem no visām svētdienskolas grupām vecumā no 3-12 gadiem, gan arī mūsu apkārtnes bērni. Visu uzdevums bija sagatavoties svētkiem – bērni gatavoja telpu dekorācijas, svētku cepurītes un mācījās apsveikuma dziesmu. Arī dzimšanas dienas kūku bērni gatavoja paši saviem spēkiem. Kad sagatavošanās darbi bija paveikti, ieradās jubilārs – lauva Matejs. Lauva ir Mateja simbols, kas redzams arī uz draudzes karoga. Dzimšanas diena bija mums visiem: mēs visi kopā esam Matejs – Mateja draudze.

Sagatavoja:
Anita Nagaine, Kalpošanas bērniem vadītāja
Līga Strikmane, sekretāre
Māris Dravnieks, Mateja draudzes izpilddirektors un Muzikālās kalpošanas vadītājs