Kristus Augšāmcelšanās svētki Matejā

Lieldienu laiks Mateja baznīcā vienmēr ir īpašs. Arī šajā gadā Tevi sagaida īpašs piedzīvojums Mateja baznīcā.

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu pl. 18.00 | Zaļā Ceturtdiena ir diena, kad Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem un baudīja Savas pēdējās vakariņas pirms Sava sāpju ceļa. Tāpēc arī mēs šajā dievkalpojumā baudīsim Jēzus piemiņas mielastu. Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums Matejā ir caurstrāvots ar slavas un pielūgsmes mūziku.

Lielās Piektdienas dievkalpojums pl. 18.00 | Lielā Piektdiena ir Jēzus sāpju diena, kad Viņš tika notiesāts un nesa krustu cilvēces grēku dēļ. Šis dievkalpojums ir laiks, kad Tu vari būt pūlī brīdī, kad Jēzus samaksāja arī par Taviem grēkiem. Lielās Piektdienas dievkalpojums Mateja baznīcā ir nopietns, un tajā skan kora un kamermūzika.

Lieldldienu dievkalpojumi pl. 7.00, 9.30, 11.30 | Lieldienas ir Jēzus Augšāmcelšanās svētki. Un tieši šādi tos arī cenšamies svinēt. Daudziem viens no gada īpašākajiem dievkalpojumiem ir Lieldiemu agrais dievkalpojums, kur simboliski esam kopā ar sievām, kuras bija pirmās pie kapa un to pavēstīja visiem pārējiem mācekļiem. Šis ir ļoti dzīvīgs un iedvesmojošs dievkalpojums. Dievkalpojumos 9.30 ar tradicionālām Lieldienu dziesmām un 11.30 ar skanīgām slavas un pielūgsmes dziesmām svinēsim Kristus Augšāmcelšanās svētkus.

Nāc pats un aicini līdzi savus mīļos!
Jēzus atdeva Savu dzīvību arī par Tevi, lai Tu varētu dzīvot savu labāko dzīvi Dieva godam!
Tiekamies Matejā!