Dievkalpojumi Matejā klātienē šobrīd nenotiek. Pievienojies YouTube tiešraidē svētdienās 11.30!