Dievkalpojumi Matejā šobrīd notiek gan klātienē, gan YouTube tiešraidē svētdienās 11.30!