20.04.2021.

Ieva

Es neļaujos dzīves apstākļiem. Es ļaujos dzīves apstākļiem, kurus vada Dievs