9.03.2005

AldisUdris

Dievs nekad mums nedod saprašanas spējas tādēļ, lai mēs varētu kritizēt,
bet gan tādēļ, lai mēs varētu aizlūgt.