8.12.2003

AldisUdris

Dievs ir mani mīlējis līdz pat visa mana grēcīguma, visas manas paša gribas, visas manas cietpaurības, visas manas lepnības , visa mana egoisma dziļumiem. Un tagad viņš saka – “Mīliet viens otru kā Es jūs esmu mīlējis.” Man jāparāda savam tuvākajam tā pati mīlestība, kādu Dievs ir parādījis man.
Tā ir kristietība praktiskā darbībā.