8.08.2002

AldisUdris

Mēs neieaugam garīgās attiecībās soli pa solim – mums vai nu ir attiecības, vai arī to nav. Dievs neturpina mūs attīrīt vairāk un vairāk no grēkiem – “Bet ja mēs dzīvojam gaismā,” mēs esam šķīstīti “no visiem grēkiem” (1.Jāņa 1:7). Tas ir paklausības jautājums, un, ja reiz paklausām, attiecības vienā mirklī ir nodibinātas vislabākajā stāvoklī. Bet ja turpretī novēršamies no paklausības pat uz vienu mirkli, tumsība un nāve nekavējoties sāk darboties.

Visas Dieva atklātās patiesības ir noslēptas mūsu skatam, līdz tās tiek mums atsegtas caur paklausību. Jūs nekad nespēsit tās ieraudzīt caur filozofiju vai domāšanu. Bet ja reiz jūs paklausīsigaismas uzliesmojums nāks nekavējoties. Ļauj lai Dieva patiesība darbojas tevī, tevi apņemot un nevis liekot tev par to bēdāties! Vienīgais ceļš iepazīt Dieva patiesību ir pārtraukt mēģinājumus to atrast un censties būt jaunpiedzimušam. Ja tu paklausīsi Dievam pirmajā lietā, ko Viņš tev parāda, Viņš tev tūlīt parādīs nākamo patiesību. Tu vari izlasīt veselus sējumus par Svētā Gara darbību, taču piecas minūtes pilnīgas un neliekuļotas paklausības visu darīs tik skaidri saredzamu kā saules gaismā. Nekad nesaki: “Liekas, ka reiz kādā dienā es šīs lietas sapratīšu.” Tu tās vari izprast tūlīt. Un tās nebūs grāmatas, kas tev nesīs izpratni, bet gan tava paklausība. Pat mazākais paklausības solis atver debesis, un visdziļākās Dieva patiesības nekavējo–ties kļūst par tavējām. Taču Dievs nekad tev neatklās vairāk patiesības par Sevi, kamēr tu nepaklausīsi tam, ko tu jau zini. Piesargies kļūt par vienu no tiem, “kas no sevis runā.” “Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs…” (Jāņa 7:17).