8.05.2003

AldisUdris

Lūdziet Svētajam Garam, lai Viņš dod tādu pārliecību jūsos, ka ik reizes, kad jūs sākat runāt kaut ko tenkojošu, nelaipnu vai neapdomīgu, Viņš pacels savu karogu un mās ar to jums. Lūdziet darīt jūs jūtīgus pret Viņa balsi un paklausiet, kad Viņš runā. Viņš var apturēt jūs teikuma vidū ar Savu pārliecinošo spēku, un jūs teiksiet savam sarunu biedram: “Es atvainojos, Dievs liek man apklust. Pārtrauksim šo sarunu un aizmirsīsim to!”