8.04.2002

AldisUdris

Kad mēs pa īstam izprotam savu patieso dabu, tad grēku nožēla mūsu uztverē vairs nav sausa doktrīna, tā vairs nav kā bieds vai kā slimīga sevis šaustīšana. Tad, kā to teica jau agrie baznīctēvi, grēku nožēla ir dāvana, kuru Dievs mums dod un kura ved mūs uz dzīvību. Tā ir atslēga durvīm uz brīvību, uz vienīgo patieso brīvību, kuru iespējams piedzīvot.