9.10.2013

AldisUdris

Kādreiz iecietība nozīmēja atklātā debatē spriest par to, kas ir labs un kas ļauns. Šodien iecietība tiek izmantota, lai labo sauktu par ļaunu un ļauno par labu.

29.05.2002

AldisUdris

Stipri cilvēki paļaujas paši uz saviem spēkiem – uz spēkiem, kas galu galā nekad nebūs pietiekami lieli. Bet tā saucamais ‘vājais cilvēks’ zina savu spēju robežas, un tādēļ pilnībā paļaujas uz Dievu. Laikam tieši tāpēc Dievs savus vislielākos mērķus realizē caur šiem “vājajiem”, un Savus visspēcīgākos darbus paveic caur nespēcīgajiem…

8.04.2002

AldisUdris

Kad mēs pa īstam izprotam savu patieso dabu, tad grēku nožēla mūsu uztverē vairs nav sausa doktrīna, tā vairs nav kā bieds vai kā slimīga sevis šaustīšana. Tad, kā to teica jau agrie baznīctēvi, grēku nožēla ir dāvana, kuru Dievs mums dod un kura ved mūs uz dzīvību. Tā ir atslēga durvīm uz brīvību, uz vienīgo patieso brīvību, kuru iespējams … Read More