7.11.2006

AldisUdris

Jaunā Derība nevienā vietā neliecina, ka būtu bijis kaut viens
cilvēks, kas baidītos tuvoties Jēzum. Bija kādi, kas viņu izsmēja.
Bija kādi, kas viņu apskauda. Bija cilvēki, kas Viņu nesaprata.
Bija ļaudis, kas Jēzu vienkārši cienīja. Taču nebija neviena,kas Viņu uzskatītu par pārāk svētu un debešķīgu, lai Viņam
pieskartos. Nebija neviena cilvēka, kas netuvojās Viņam tāpēc, ka baidījās tapt atraidīts.