7.04.2005

AldisUdris

Tas Kungs apsolīja saviem mācekļiem trīs lietas: viņiem nebūs nekādu baiļu,
viņi būs laimīgi absurdā veidā un viņiem vienmēr būs problēmas.