7.04.2003

AldisUdris

Apustulis Pāvils ir teicis: “Katram ir jādara, kā viņš ir nolēmis, bet labprātīgi, bez piespiešanās, jo Dievs mīl priecīgu devēju.” Visvairāk dod tas, kurš dod ar prieku. Ja jums ir grūtības darbā un jūs tās pieņemat ar prieku, ar platu smaidu gan šajā, gan citās situācijās, tad cilvēki redzēs jūsu labos darbus un slavēs Tēvu. Visla–bākais veids, kā izrādīt savu pateicību Dievam un cilvēkiem, ir pieņemt visu ar prieku. Priecīga sirds ir mīlestības auglis. Prieku rada mīlestībā kvēlojoša sirds.