7.02.2006

AldisUdris

Cilvēki un tautas rīkojas gudri tad, kad ir izsmēluši visas pārējās alternatīvas.