6.10.2010

AldisUdris

Mozus piedzima, lai izvestu Izraēla tautu no verdzības. Viņam bija jāuzaug faraona namā, lai saprastu, ko nozīmē būt troņmantiniekam, un neiegūtu verga mentalitāti. Vadonis, kas iekšēji ir vergs, nespēj atbrīvot tos, kas fiziski ir vergi. Pirmie 40 Mozus dzīves gadi bija tieši tikpat nozīmīgi, cik 40 tuksnesī pavadītie gadi.