6.07.2015

AldisUdris

Pārstāj pavisam vest rēķinus par grēkiem un atdod sevi ar visu savu grēcību Dievam, kurš neredz ne rēķinus, ne rēķinu vedēju, bet tikai savu bērnu,
ko izpircis Kristus.