6.07.2006

AldisUdris

Lai gan ir pareizi uzsvērt izlaidīgas dzīves bīstamību, arguments par bīstamību savā būtībā nav labs arguments, jo tas ietver sevī domu, ka, ja vien bīstamība varētu tikt paņemta prom, ja nebūtu riska palikt stāvoklī vai inficēties, tad arī jebkādi iebildumi būtu nevietā. Šāda argumentācija liek domāt, ka iebildumi ir vērsti tikai pret potenciālo bīstamību, nevis pret pašu rīcību. Bet, ja dzimumsakari pirms laulības un ārpus laulības ir pretrunā ar Jēzus mācību, tad tie nav tikai bīstami, tie ir nepareizi paši par sevi.