6.03.2002

AldisUdris

Kad tu pārdomā priekšā stāvošo dienu, tad kuri ir tie cilvēki, no kuriem tu sagaidi, ka viņi tev kalpos? Kā gan, tieši otrādi, tu varētu kalpot viņiem? “Jo pat Cilvēka Dēls nāca nevis lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem”.