5.07.2013

AldisUdris

Da˛i cilvēki atsevišķus grēkus mēdz no˛ēlot tūkstoš reizes. Es mācu viņiem katru grēku no˛ēlot vienreiz un tad Dievam tūkstoš reizes pateikties par piedošanu.