5.05.2015

AldisUdris

Mēs varam nokļūt debesīs bez veselības, bez bagātības, bez slavas, bez izglītības, bez kultūras, bez skaistuma, bez draugiem, bez desmit tūkstoš citām lietām. Bet mēs nekādā veidā nevaram nokļūt debesīs bez Kristus.