4.02.2004

AldisUdris

Vairākums mēra savas ticības lielumu tūlītēji saskatāmos rezultātos; mazākums saka, ka ticība palielinās tieši proporcionāli tam, cik ilgi cilvēks gaida, nesaņēmis neko. Vairākums augstu vērtē zināšanas, pārpildītas pierakstu klades un smagu sirdi ar nastām, kuras spēj celt vienīgi Kristus; mazākumam sirdi pārpilda mīlestība. Vairākums negrozāmi un stingri pastāv Bauslībā, stāstot par Dieva sodu un liekot kristiešiem vai nu sacensties, vai zaudēt cerības; mazākums atklāj mīloša Dieva žēlastību un līdzjūtību, kurš pieņems mūs par spīti mūsu neveiksmēm, ja vien vērsīsimies pie Viņa ar nožēlas pilnu sirdi. Vairākums domā, ka ir jāpazīst Grāmata, mazākums grib pazīt Autoru. Vairākums uzskaita ikdienas pienākumus, ar kuru palīdzību var nodrošināties ar Dieva klātbūtni, kamēr mazākums stāsta par to, kā Dievs ik dienas ved mūs pie Sevis.