31.12.2019.

Glorija

Zinātne ir iespēja atklāt to, ko neviens cilvēks iepriekš nav zinājis, bet ko Dievs ir zinājis vienmēr.