31.07.2019.

Ieva

Patiesībā ir tikai divu veidu cilvēki: tie, kuriem nepieciešama žēlastība, un Jēzus.