30.11.2005

AldisUdris

Ak Dievs, piedod mūsu lūgšanu nabadzību un maziskumu. Neklausies tik
daudz uz mūsu vārdiem, kā uz mūsu siržu ilgām. Cauri mūsu lūgumiem
sadzirdi mūsu vajadzības.