30.11.2004

AldisUdris

Pakļaušanās nav vājuma pazīme. Tā ir stipruma pazīme. (..)
Gan vīrieši, gan sievietes dažkārt domā, ka pakļauties nozīmē sievietei darīt visus netīros mājas darbus. Taču atceries stāstu Evaņģēlijos par Jēzu, kurš mazgāja mācekļu kājas. Jēzus bija tik pārliecināts par savu identitāti, sūtību un pašcieņu, ka bez problēmām varēja noliekties, lai kalpotu. Viņš neapšaubāmi
bija pazemīgs!
Mums vajag pazemoties, lai kalpotu citiem tāpat, kā Kristus to darīja. Taču tā ir divvirzienu iela, kur abas puses viena pret otru izturas ar laipnību. Šķiet, ka mūsdienās tas ir kas aizmirsts. Kas tur liels, ja, mazgājot savas drēbes, tu izmazgā arī drēbes citam? Kas tur dižs, ja, aizejot pakaļ ūdens glāzei, tu atnes ūdeni arī otram? Ja mēs palīdzam un kalpojam citiem un darām to kā tam Kungam, mēs saņemam balvu no Viņa, ne tikai pateicību no cilvēkiem.