30.03.2011

AldisUdris

Bībele ir stāsts par diviem dārziem: Ēdeni un Ģetzemāni. Pirmajā Ādams krita. Otrajā Jēzus stājās pretī ļaunumam. Pirmajā Dievs meklēja Ādamu. Otrajā Jēzus meklēja Dievu. Ēdenē sātans pieveda Ādamu pie koka, kas atnesa viņam nāvi. No Ģetzemānes Jēzus devās pie koka, kas atnesa mums dzīvību.