29.09.2020.

Ieva

Dzīves traģēdija ir nevis tajā, ko cilvēkiem nākas pārciest, bet tajā, ko viņi palaiž garām.