29.09.2004

AldisUdris

Novērojot, no kā cilvēki baidās, var ļoti viegli konstatēt, ko viņi pielūdz. Daudzi ir norūpējušies par finansiāla rakstura lietām, tātad viņi uzskata, ka no trūkuma viņus pasargās nauda, nevis Tēvs debesīs. Daži ar baiļu trīsām tuvojas jebkuriem ierēdņiem, atklājot, ka apzināti vai neapzināti savas cerības ir likuši uz šīs pasaules varenajiem. Daži baidās no cilvēku darbiem, jo viņu cerību avots ir cilvēce. Šo sarakstu varētu turpināt, bet svarīgākais ir saprast, ka mums tiek pavēlēts nebaidīties ne no viena cita kā vienīgi no Dieva.